Đẩy mạnh sợi tái chế, sợi thế kỷ tự tin kế hoạch lợi nhuận cao nhất trong 10 năm

Xu hướng dịch chuyển đơn hàng sang Việt Nam để tận dụng ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do, căng thẳng thương mại Mỹ – Trung, ngành dệt may cũng như ngành sợi của Việt Nam đang có mức tăng trưởng tốt là các yếu tố giúp gia tăng nhu…